Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Thông tư 04/2016/TT-BYT

Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC

Sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Thông tư 15/2015/TT-BYT

Hướng dẫn thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và người sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS

Nghị định 70/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

Thông tư 36/2015/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BYT hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Thông tư 40/2015/TT-BYT

Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Quyết định 60/2015/QĐ-TT

Cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân

Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT

Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thông tư số 05/2015/TT-BYT

Ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg

Thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Chương I

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế - Chương I - Đối tượng tham gia, phương thức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm bảo y tế

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Chương II

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế - Chương II - Lập danh sách đối tượng tham gia, cấp thẻ bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Chương III

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế - Chương III - Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Chương IV

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế - Chương IV - Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Chương V

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế - Chương V - Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh giữa bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Chương VI

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế - Chương VI - Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC - Chương VII

Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế - Chương VII - Điều khoản thi hành.

Thông tư số 40/2014/TT-BYT

Ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế

Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật